Typ nieruchomości
Grupa portali: Szukam-Inwestora.com Szukam-Nieruchomosci.com Invest-Poland.com
Szukam-Nieruchomości.com Szukam-Nieruchomości.com

Serock, ul. Pułtuska 23, licytacja, handlowo-przemysłowa

mazowieckie, Serock

Opis nieruchomości


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek
Kancelaria Komornicza, C.K. Norwida 2c, 05-120 Legionowo

Sygnatura: Km 1825/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-11-2019 o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie z siedzibą przy Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, ul. Pułtuska 23, 05-140 Serock dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00011156/1.

Nieruchomość stanowi działkę nr 23, obręb ewidencyjny 12 o powierzchnia 980 m2. Ogrodzona, zabudowana budynkiem usługowo-handlowym o pow. użytkowej 95,20 m2, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 82 m2 i budynkiem magazynowo-przemysłowym o pow. użytkowej 157,90 m2.

Suma oszacowania wynosi 516 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 344 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 650,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 48 10901841 0000 0001 0714 2786.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rejkojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rękojna wpłacona na rachunku komronika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Komornik Sądowy
Adam Wujek

serocklokalhandlowyekspozycjaulicalicytacja

Podobne oferty


Ośrodek konferencyjno-szkoleniowy w Serocku
sprzedam

Ośrodek konferencyjno-szkoleniowy w Serocku

ośrodki konferencyjne: mazowieckie , Serock

Funkcjonujący obiekt położony w malowniczej okolicy nad Zalewem Zegrzyńskim. Budynki położone na dużej, zagospodarowanej działce. Do dyspozycji gości...

sprzedam centrum konferencyjnesprzedam ośrodek szkoleniowyośrodek serockośrodek zalew zegrzyńskibiznes zalew zegrzyńskidom spokojnej starościdom seniora

9 000 000 zł 3 450 m²
aktualizacja: 16.04.2020
Obiekt komercyjny i mieszkalny Mszczonów
sprzedam

Obiekt komercyjny i mieszkalny Mszczonów

handlowe, sklepy: mazowieckie , Mszczonów

Jestem właścicielem nowego obiektu w Mszczonowie przy drodze krajowej, niedaleko strefy magazynowo logistycznej ,także wjazd jest z głównej drogi. Cał...

sprzedam komercyjneobiekt komercyjnymszczonównieruchomość w mszczonowienieruchomość komercyjna

5 990 000 zł
aktualizacja: 17.05.2020
Rossmann + Pepco - główna ulica
sprzedam

Rossmann + Pepco - główna ulica

handlowe, sklepy : kujawsko-pomorskie

Do sprzedaży lokal komercyjny z najemcami Rossmann i Pepco. Lokal połączony sąsiadującą ścianą z dyskontem spożywczym. Lokalizacja - high street, pełn...

rossmannwynajęta nieruchomośćwynajęte nieruchomościwynajęty lokallokal z umową

5 000 000 zł 627 m²
aktualizacja: 25.05.2020
Sprzedam lokal Żabka centrum po remodelingu st. zwr. 9,01%
sprzedam

Sprzedam lokal Żabka centrum po remodelingu st. zwr. 9,01%

handlowe, sklepy: dolnośląskie , Lwówek Śląski

Sprzedam bardzo dobrze działający sklep wynajęty przez Żabka Polska, umowa w okresie zamkniętym do 2024 roku bez możliwości wypowiedzenia. Lokal o pow...

sprzedam żabkężabka lokalsprzedam lokallokale komercyjnewynajęta nieruchomośćsprzedam wynajęty lokalinwestowanie w nieruchomości

1 095 000 zł 238 m²
aktualizacja: 21.05.2020
Sprzedam bezpośrednio Żabki 7% - Warszawa, Wrocław, Kraków
sprzedam

Sprzedam bezpośrednio Żabki 7% - Warszawa, Wrocław, Kraków

handlowe, sklepy : mazowieckie

Oferta bezpośrednio od właściciela - sprzedam skomercjalizowane lokale w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie wynajęte sieci Żabka. Lokalizacje osiedlowe,...

żabkasklep spożywczyalkoholwarszawawrocławkraków

aktualizacja: 19.05.2020
Grupa portali: Szukam-Inwestora.com Szukam-Nieruchomosci.com Invest-Poland.com
Partnerzy Business Angels Club MEDtube Eurobuild doinvest partners
© 2003-2020 doinvest partners