Typ nieruchomości
Grupa portali: Szukam-Inwestora.com Szukam-Nieruchomosci.com Invest-Poland.com
Szukam-Nieruchomości.com Szukam-Nieruchomości.com

Pomorska 3, lewa oficyna budynku, lokal po remoncie - licytacja komornicza 1.831 zł/m2

łódzkie, Łódź-Śródmieście

Opis nieruchomości


Obwieszenie o drugiej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Andrzej Karwecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-11-2017 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Kościuszki 107, 90-422 Łódź, pokój B, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy Pomorska 3/27, 90-201 Łódź, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR dla Łodzi Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00135578/1.

Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy stanowiący odrębną nieruchomość, położony na parterze budynku, składający się z 2 pokoi, kuchni, ubikacji i korytarza o łącznej powierzchni 64,81 m2, po kapitalnym remoncie.

Suma oszacowania wynosi 178 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 118 666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 35 10501461 1000 0022 7079 7232.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 107/109, Łódź, 90-422 Łódź (sygn. akt II 1 Co 4819/14): odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Podobne oferty


Zarządzanie nieruchomościami
sprzedam

Zarządzanie nieruchomościami

Lokale: łódzkie , Łódź

Nasza firma zajmuje się profesjonalnym zarządzaniem i administrowaniem nieruchomości takich jak: wspólnoty mieszkaniowe , prywatne kamienice, nierucho...

aktualizacja: 22.11.2017
Sprzedam działki budowlane w Zakościelu nad Pilicą k/Spały
sprzedam

Sprzedam działki budowlane w Zakościelu nad Pilicą k/Spały

Lokale: łódzkie , Zakościele

Do sprzedania działki budowlane w Zakościelu niedaleko Spały Powierzchnia od 600 do 120 m2 Cena działki od 40zł/m2 Działki znajdują na terenie dawn...

32 000 zł 800 m²
aktualizacja: 20.11.2017
Obielt handlowy z najemcą Biedronka
sprzedam

Obielt handlowy z najemcą Biedronka

Lokale : zachodniopomorskie

Sprzedam lokal handlowy z długoletnią umową najmu z Biedronką.Atrakcyjna lokalizacja ,wysokie obroty,ponad 9 procentowa stopa zwrotu. Pośrednikom z gó...

6 400 000 zł
aktualizacja: 21.11.2017
Grupa portali: Szukam-Inwestora.com Szukam-Nieruchomosci.com Invest-Poland.com
Partnerzy Business Angels Club MEDtube Eurobuild doinvest partners
© 2003-2017 doinvest partners