Typ nieruchomości
Grupa portali: Szukam-Inwestora.com Szukam-Nieruchomosci.com Invest-Poland.com
Szukam-Nieruchomości.com Szukam-Nieruchomości.com

Centrum Gliwic - 3 działki - 1.155m, 1.610m2, 1.195m2 (nie zab.) pod bud. wielorodzinne i usługi

śląskie

Opis nieruchomości


Front 1 - 1.155m2, P.U.M. ~1.733m2, 683.000 zł netto
Front 2 - 1.610m2, P.U.M. ~2.415m2, 947.000 zł netto
Tył - 1.195m2, P.U.M. ~1.793m2, 706.000 zł netto

Na przedmiotowym obszarze obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:

Oznaczenie w M.P.Z.P. symbolami: 2UM i A6

A. Tereny usługowo-mieszkaniowe o wysokiej intensywnooeci zabudowy – 2UM.

B. Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowa,
b) zabudowa mieszkaniowa,

C. Przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona,
b) obiekty małej architektury, boiska sportowe, place zabaw,
c) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
d) sieci infrastruktury technicznej.

D. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy,
b) intensywność zabudowy maksimum 3.0,
c) maksymalna wysokość budynków - 15,0 m
(dopuszcza się maksymalną wysokość ewentualnej rozbudowy wieży ciśnień równą jej wysokości pod warunkiem zachowania dominującej roli obiektu historycznego),
d) formy dachów: - płaskie, symetryczne dwuspadowe bądź wielospadowe. Kąt nachylenia połaci dachowych: 5o – 45o
e) zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy
f) linie zabudowy nie dotyczą wykuszy wykraczających na odległość nie większą niż 0,8 m.
g) zbilansowanie potrzeb parkingowych i realizacja parkingów w ramach inwestycji z dopuszczeniem budowy jednorodnego zespołu garaży (minimum 3 boksy) lub garażu wielopoziomowego dla obsługi funkcji podstawowej, przy zastosowaniu poniższych, minimalnych wskaźników:
- administracja – 25 mp / 100 zatrudnionych osób
- kluby, domy kultury – 25 mp / 100 użytkowników jednocześnie
- hotele – 30 mp / 100 łóżek
- zabudowa mieszkaniowa – 1 mp / 1 mieszkanie
- handel do 2000 m2 – 4 mp / 100 m2 powierzchni sprzedaży
- handel pow. 2000 m2 – 5 mp / 100 m2 powierzchni sprzedaży
W sytuacji grupowania usług i innych obiektów, należy przy wyborze rodzaju i wielkości parkingów uwzględnić rozłożenie w czasie potrzeb (rotacja, układ dnia i tygodnia)

h) przeznaczenie minimum 15% powierzchni działek budowlanych pod powierzchnię biologicznie czynną,
i) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 80%,
j) sytuowanie budynku w granicach własnoości przylegających do linii rozgraniczających dróg jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy granica własności pokrywa się z linią rozgraniczającą drogi i linią zabudowy.

Podobne oferty


Sprzedam działkę inwestycyjno - budowlaną nad morzem
sprzedam

Sprzedam działkę inwestycyjno - budowlaną nad morzem

Grunty : zachodniopomorskie

Sprzedam tanio w Rogowie k/Mrzeżyna (woj. zachodniopomorskie ) atrakcyjnie położoną działkę budowlaną nr 376/38 obręb geodezyjny Mrzeżyno 3, (dla któr...

200 zł 2 126 m²
aktualizacja: 23.10.2017
Sprzedam działkę budowlaną
sprzedam

Sprzedam działkę budowlaną

Grunty : łódzkie

Sprzedam działkę budowlana 1850m w cenie 85 złotych za 1 metr. Mieszczącą się w Justynowie koło Łodzi. Działka posiada wszelkie media w drodze : Gaz/...

85 zł 1 850 m²
aktualizacja: 14.10.2017
Sprzedam ziemię
sprzedam

Sprzedam ziemię

Grunty : lubelskie

Do sprzedania działki rolne w gminie Drelów, które może nabyć osoba bez kwalifikacji rolniczych. Położenie działek idealne na cele rekreacyjne, możliw...

14 000 zł 3 000 m²
aktualizacja: 05.10.2017
Działka 932 m2 Warszawa Targówek pod inwestycję
sprzedam

Działka 932 m2 Warszawa Targówek pod inwestycję

Grunty : mazowieckie

Przedmiotem ogłoszenia jest nabycie praw do wieczystego użytkowania działki o pow. 932 m2 (1/4 to udział Skarbu Państwa) do 2114 r. Teren położony jes...

1 398 000 zł 932 m²
aktualizacja: 26.08.2017
Atrakcyjny teren inwestycyjny
sprzedam

Atrakcyjny teren inwestycyjny

Grunty : lubuskie

Nieruchomość z dużym potencjałem - praktycznie park ze starodrzewiem z wytyczonymi drogami wewnętrznymi z kostki brukowej. Teren 40 ha gruntów, części...

20 000 000 zł 400 000 m²
aktualizacja: 25.08.2017
Grupa portali: Szukam-Inwestora.com Szukam-Nieruchomosci.com Invest-Poland.com
Partnerzy Business Angels Club MEDtube Eurobuild doinvest partners
© 2003-2017 doinvest partners