Typ nieruchomości
Grupa portali: Szukam-Inwestora.com Szukam-Nieruchomosci.com Invest-Poland.com
Szukam-Nieruchomości.com Szukam-Nieruchomości.com

Syndyk sprzeda z wolnej ręki zakład produkcji lin stalowych w Świdnicy

dolnośląskie, Świdnica

Opis nieruchomości


Syndyk Frezpol Sp. z o.o. w upadłości oferuje do sprzedaży z wolnej ręki zorganizowaną część przedsiębiorstwa – zakład produkcji lin i drutów stalowych zlokalizowany w Świdnicy przy ul. Inżynierskiej 8, woj. dolnośląskie.

1. Na majątek zakładu składa się:
a)prawo wieczystego użytkowania działek nr 136,142,143 o łącznej powierzchni 2,5461 ha;
b) prawo własności budynków i budowli, w tym trzynawowej hali produkcyjno – magazynowej o powierzchni użytkowej 10.040 m² i trzykondygnacyjnego budynku socjalno-biurowego o powierzchni użytkowej 2.267 m²;
c) ruchomości (środków trwałych grupy od 3 do 8 );
d) wyposażenie.
2. Sprzedaż może nastąpić za kwotę nie niższą niż 7.500.000,-zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych).
3. Termin składania pisemnych ofert: do dnia 29 września 2017r. do godz. 1100.
4. Miejsce składania ofert: Kancelaria Notarialna Władysława Dudusia z siedzibą w Świdnicy, Rynek 5.
5. Otwarcie pisemnych ofert nastąpi w dniu 29 września 2017r. o godz. 1200 w Kancelarii Notarialnej Władysława Dudusia z siedzibą w Świdnicy Rynek 5.
6. Po otwarciu ofert Syndyk dokona weryfikacji spełnienia przez ofertę warunków formalnych pod rygorem niedopuszczenia oferenta, którego oferta nie spełnia warunków do dalszego rozpatrywania.
7. Jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do licytacji, Syndyk dokona wyboru tej oferty.
8. Wybór oferty przez Syndyka będzie skuteczny po jej zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza.
9. Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane wyżej, Syndyk przeprowadzi aukcję. (ustny przetarg) na następujących warunkach:
a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji,
b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą,
c) licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją Syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe,
d) podwyższenie ceny (kwota postąpienia) nie może być mniejsza niż 50.000,-zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
e) Syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem),
f) wybór oferty przez Syndyka będzie skuteczny po jej zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza.

Szczegółowe informacje na temat procedury sprzedaży, w tym m.in. termin zawarcia umowy notarialnej i sposób zapłaty, udzielane są w przedsiębiorstwie upadłego przy ul. Inżynierskiej 8 w Świdnicy oraz pod numerami telefonów.

Podobne oferty


Sprzedam czynny młyn zbożowy
sprzedam

Sprzedam czynny młyn zbożowy

fabryki, zakłady: dolnośląskie , Świdnica

Do sprzedania młyn zbożowy z magazynem wyrobów gotowych i budynkiem wagowo-biurowym oraz urządzeniami i budowlami zaplecza magazynowania ziarna zbóż,...

1 500 000 zł 1 579 m²
aktualizacja: 15.11.2017
Lokal z parkingiem naprzeciwko Galerii Świdnickiej
najem

Lokal z parkingiem naprzeciwko Galerii Świdnickiej

usługowe: dolnośląskie , Świdnica

Do wynajęcia lokal 50m2 , naprzeciwko Galerii Świdnickiej ,główna ulica ,duże natężenie ruchu kołowego i pieszego . Lokal posiada witrynę, prywatny pa...

2 000 zł 50 m²
aktualizacja: 07.11.2017
Nieruchomośc komercyjna - centrum Chojnowa, dolnośląskie
sprzedam

Nieruchomośc komercyjna - centrum Chojnowa, dolnośląskie

fabryki, zakłady: dolnośląskie , Chojnów

Polecamy do sprzedaży wyjątkowy obiekt komercyjny w samym centrum Chojnowa. Nieruchomość o bardzo dużym potencjale zarówno dochodowym jak i rozwojowym...

1 190 000 zł 850 m²
aktualizacja: 13.12.2017
Nieruchomość komercyjna - Bielsko-Biała
sprzedam

Nieruchomość komercyjna - Bielsko-Biała

fabryki, zakłady: śląskie , Bielsko-Biała

Syndyk masy upadłości "Bekara" Sp. z o.o. z/s w Radomiu Oferuje do sprzedaży zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłego położoną w Biel...

3 105 000 zł 8 148 m²
aktualizacja: 15.12.2017
Sprzedam zakład produkcyjny
sprzedam

Sprzedam zakład produkcyjny

fabryki, zakłady: mazowieckie , Chorzele

Sprzedam funkcjonujący zakład produkcyjny w formie aktu notarialnego lub wstępnej umowy sprzedaży rozłożonej w okresie 12 miesięcy przy wpłacie zadatk...

6 500 000 zł 50 000 m²
aktualizacja: 22.11.2017
Grupa portali: Szukam-Inwestora.com Szukam-Nieruchomosci.com Invest-Poland.com
Partnerzy Business Angels Club MEDtube Eurobuild doinvest partners
© 2003-2017 doinvest partners