Typ nieruchomości
Grupa portali: Szukam-Inwestora.com Szukam-Nieruchomosci.com Invest-Poland.com
Szukam-Nieruchomości.com Szukam-Nieruchomości.com

Syndyk sprzeda z wolnej ręki zakład produkcji lin stalowych w Świdnicy

dolnośląskie, Świdnica

Opis nieruchomości


Syndyk Frezpol Sp. z o.o. w upadłości oferuje do sprzedaży z wolnej ręki zorganizowaną część przedsiębiorstwa – zakład produkcji lin i drutów stalowych zlokalizowany w Świdnicy przy ul. Inżynierskiej 8, woj. dolnośląskie.

1. Na majątek zakładu składa się:
a)prawo wieczystego użytkowania działek nr 136,142,143 o łącznej powierzchni 2,5461 ha;
b) prawo własności budynków i budowli, w tym trzynawowej hali produkcyjno – magazynowej o powierzchni użytkowej 10.040 m² i trzykondygnacyjnego budynku socjalno-biurowego o powierzchni użytkowej 2.267 m²;
c) ruchomości (środków trwałych grupy od 3 do 8 );
d) wyposażenie.
2. Sprzedaż może nastąpić za kwotę nie niższą niż 7.500.000,-zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych).
3. Termin składania pisemnych ofert: do dnia 29 września 2017r. do godz. 1100.
4. Miejsce składania ofert: Kancelaria Notarialna Władysława Dudusia z siedzibą w Świdnicy, Rynek 5.
5. Otwarcie pisemnych ofert nastąpi w dniu 29 września 2017r. o godz. 1200 w Kancelarii Notarialnej Władysława Dudusia z siedzibą w Świdnicy Rynek 5.
6. Po otwarciu ofert Syndyk dokona weryfikacji spełnienia przez ofertę warunków formalnych pod rygorem niedopuszczenia oferenta, którego oferta nie spełnia warunków do dalszego rozpatrywania.
7. Jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do licytacji, Syndyk dokona wyboru tej oferty.
8. Wybór oferty przez Syndyka będzie skuteczny po jej zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza.
9. Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane wyżej, Syndyk przeprowadzi aukcję. (ustny przetarg) na następujących warunkach:
a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji,
b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą,
c) licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją Syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe,
d) podwyższenie ceny (kwota postąpienia) nie może być mniejsza niż 50.000,-zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
e) Syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem),
f) wybór oferty przez Syndyka będzie skuteczny po jej zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza.

Szczegółowe informacje na temat procedury sprzedaży, w tym m.in. termin zawarcia umowy notarialnej i sposób zapłaty, udzielane są w przedsiębiorstwie upadłego przy ul. Inżynierskiej 8 w Świdnicy oraz pod numerami telefonów.

Podobne oferty


Budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem biurowo-socjalnym
sprzedam

Budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem biurowo-socjalnym

Hale i Magazyny: dolnośląskie , Świdnica

Do sprzedania 3-kondygnacyjny budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem administracyjno-socjalnym. Powierzchnia zabudowy: 1 624 m² Łączna powierzchn...

2 500 000 zł 4 m²
aktualizacja: 04.10.2017
Zakład produkcji opakowań z tektury
sprzedam

Zakład produkcji opakowań z tektury

fabryki, zakłady: kujawsko-pomorskie , Ciche

Zorganizowane przedsiębiorstwo. W pełnym biegu.22 lata na rynku. Bardzo profesjonalnie i technologicznie wyposażone. Park maszynowy zachodni. Automaty...

6 000 000 zł 5 100 m²
aktualizacja: 21.10.2017
Sprzedam tłocznię oleju rzepakowego
sprzedam

Sprzedam tłocznię oleju rzepakowego

fabryki, zakłady : lubuskie

Na sprzedaż zakład produkcyjny, tłocznia oleju rzepakowego. W skład tłoczni wchodzą: -działka o powierzchni 1.7ha -hala produkcyjna, budynek biurowy,...

17 000 m²
aktualizacja: 18.10.2017
Sprzedam tłocznię oleju rzepakowego
sprzedam

Sprzedam tłocznię oleju rzepakowego

fabryki, zakłady: wielkopolskie , Tarnówka Wiesiołowska

Sprzedam działającą tłocznię oleju rzepakowego i innych roślin oleistych: - możliwości przerobowe – 600 ton/mc. (7.200 ton rocznie: 2520ton oleju + 4...

1 800 000 zł 10 000 m²
aktualizacja: 12.10.2017
Pilnie sprzedam zakład produkcyjny w toku produkcji
sprzedam

Pilnie sprzedam zakład produkcyjny w toku produkcji

fabryki, zakłady: wielkopolskie , Kłecko

Ubojnia trzody chlewnej z uprawnieniami unijnymi i całą infrastrukturą zakładową oraz z bazą danych stałych dostawców(Ferm) i odbiorców. Zakład znajdu...

2 800 000 zł
aktualizacja: 25.09.2017
Grupa portali: Szukam-Inwestora.com Szukam-Nieruchomosci.com Invest-Poland.com
Partnerzy Business Angels Club MEDtube Eurobuild doinvest partners
© 2003-2017 doinvest partners